In English Senast uppdaterad 2015-02-20Har ni behov av musik- eller ljudinspelning?

ORVOX tar hand om era inspelningar
- från det lilla till det mycket stora.


ORVOX har en mångårig och gedigen erfarenhet av inspelningar inom den klassiska, seriösa, traditionella och konstmusiken.

ORVOX utför de flesta typer av musik- och ljudinspelningar
i de mest skiftande miljöer.

Vår egen kunskap och känsla för det musikaliska gör att vår tolkning ofta stämmer med utövarnas förväntan.Tag kontakt med ORVOX när ni behöver hjälp med:

- Musikinspelning - Ljudinspelning -
- Konsertinspelning - Orkesterinspelning -
- Körinspelning - Orgelinspelning - Redigering -
- Masterframställning - Högtalarförstärkning -
- Restaurering av gammalt ljudmaterial -
- Konvertering och överföring av ljudmaterial -
- med mera -


Målsättningen är att vid varje tillfälle åstadkomma ett resultat som ger full rättvisa åt de medverkande oavsett omständigheterna. Alla som utnyttjar våra tjänster skall vara nöjda även långt efter det att inspelningen utfördes.