Våra uppdragsgivare:

Vi har haft förmånen att få samarbeta med många personer inom bl.a. följande verksamheter:
  • Församlingar
  • Kommunala musikskolor och musikklasser
  • Kommuners kulturavdelningar vid olika satsningar
  • Kulturföreningar och organisationer
  • Orkesterföreningar
  • Radiobolag
  • Skivbolag
  • Producenter
  • Privatpersoner
  • Med flera
Under åren har vi haft många nöjda uppdragsgivare som på flera sätt visat sin uppskattning. Mycket kan bero på det samarbete och samverkan som vi alltid försöker få till stånd.

Samarbete och samverkan:
Vi tycker det är viktigt att vi tidigt i ett uppdrag får möjligheten att samarbeta med uppdragsgivare/beställare, idéspruta, initiativtagare och utövarna: musikerna, sångarna etc. På så sätt kan alla idéer och synpunkter forma hela verksamheten eller inspelningsaktiviteten så att allt flyter med så få störningar som möjligt när inspelningsarbetet väl är igång.

Vi har förmodligen redan varit med om likartade frågeställningar och situationer så behöver vi inte göra om eventuella misstag igen. Förhoppningsvis vet vi vad som fungerar och är möjligt och kan komma med idéer och förslag när så behövs.

Medverkande har många gånger egna mål och visioner med sina insatser och hur de vill att det bör vara. Om dessa kan ges tid att komma fram innan inspelningen så har vi möjlighet att med vår erfarenhet och kunskap inom området hjälpa till att förverkliga allas strävanden till att åstadkomma denna gemensamma produktion.

Samarbetet skall fortsätta även under själva inspelningstillfället, där intressen som att se och höra sina medmusikanter är av stor vikt för ett bra resultat. Tekniken skall vara ett hjälpmedel att uppnå ställda krav och förväntningar och helst inte ett styrmedel. Det måste alltid finnas utrymme för kompromisser när olika lösningar och alternativ kommer upp.

Dessa samarbets- och samverkansaktiviteter brukar ge vänner för livet och det är ju aldrig fel att ha vänner inom sitt eget intresseområde.