Inspelningsteknik och utrustning:

Vi behärskar de flesta inspelningstekniker från det enkla till de mest komplicerade: från två mikrofoner till multimikrofonsteknik, från två kanaler till flerkanals digitalinspelningar.

Vi använder den utrustning som krävs vid varje specifikt inspelningstillfälle och har hellre med oss för mycket än för lite.

För de flesta av uppdragen har vi egen utrustning som vi är väl förtrogna med.

En del av utrustningen har vi gjort själva mycket därför att den då blir som man vill ha den. Den kanske inte ens finns att köpa.

Redigering kräver också avancerad teknik och utrustning. Till detta använder vi snabba datorer som är anpassade för ändamålet med kapacitet från ett stereo par upp till 24 parallella kanaler.

Utöver den moderna utrustningsparken så har vi även tillgång till en mer ålderdomlig teknik för att läsa av vax och trådrullar, rullband, stenkakor, vinyl osv.

Ibland får vi möjligheten att testa och använda ny utrustning för att se om det kan tillföra någon ny dimension eller kvalitet.