ORVOX är ett litet men ambitiöst fristående och oberoende musik/ljudinspelningsföretag som med stort engagemang och entusiasm tar sig an alla inspelningar. Varje inspelningsuppdrag ses som en ny utmaning där inget lämnas åt slumpen. Målsättningen är, att vid varje tillfälle uppnå ett resultat, som ger full rättvisa åt de medverkande oavsett omständigheter. Alla uppdragsgivare/beställare skall vara nöjda även långt efter det att inspelningen utfördes.

ORVOX som företag, har varit verksamt sedan starten 1973, även om själva namnet härstammar från mitten av 60-talet. Det var då de första kondensatormikrofonerna, från Pearl, köptes in och tillsammans med en Revox från -68 gjordes inspelningar av vilka många håller än i dag. Mycket har dock hänt sedan den tiden, både avseende kunskap och utrustning.

ORVOX har en mångårig och gedigen erfarenhet av inspelningar inom den klassiska, seriösa och konstmusiken där troligtvis inget har undgått att fastna på våra band.

Vi behärskar de flesta lokaler och miljöer på ett förtjänstfullt sätt och kan fånga platsernas egen karaktär där så är önskvärt.

Vår egen kunskap och känsla för innehållet och det musikaliska gör att vår tolkning ofta stämmer med utövarnas förväntan.

Vi har haft uppdrag på många platser i Sverige samt i USA, Australien, Forna Jugoslavien, Estland m.fl.

Det är många som under årens lopp framgångsrikt utnyttjat ORVOX insatser, resurser och kunskap.