Det finns en fantastisk mängd inspelat och även utgivet material. Helst skulle vi vilja lägga upp lite av varje för att bättre åskådliggöra vår bredd och mångfald. Tyvärr är vi inte tillåtna att göra det med hänvisning till bl.a. upphovsrättslagen.

Däremot så har vi möjlighet att erbjuda ljudprov från några av produktionerna med skivbolagen nosag records och GASON som gjort detta möjligt.



Steve Dobrogosz: Requiem / Te Deum
Här höll vi till i Jacobs kyrka i Stockholm, granne med Kungsträdgården. I och med att det ständigt pågår aktiviteter där så är det så när som omöjligt att få den tysthet som man vill i kyrkan. Kyrkans akustik klingar förträffligt och väl avvägt för denna typ av musik som då måste tas tillvara. En blandning av långa och korta mikrofonavstånd fick lösa balansgången här. Vi hade förmånen att få ha kompositören närvarande och intresserat deltagande i ljudbilderna och framförandet vilket givetvis är både stimulerande och givande.
Lyssna
Vår och Somamr i Högalid
Denna gång var vi i Högalidskyrkan i Stockholm som ligger högt och något så när avskilt. Det enda som störde var inflygningen till Bromma och lite bilar då och då. Här kan det ibland vara lite överakustiskt när kyrkan är tom så då gäller det att se upp med mikrofonavstånden. Kyrkans akustik är rak och jämn med en lagom avklingning för flera typer av musik om den hanteras rätt. Här var det olika konstellationer och placeringar som skulle tas in under de tre inspelningasdagarna. En svårighet var bl.a. att få fram texterna dels från kören och dels solisterna utan att det skulle upplevas som om dessa stod någon annan stans och sjöng.
Lyssna
Petterson-Berger och Poeterna
Inspelningen gjordes i Giresta kyrka som med sin något dämpad akustik passade bra för sopran och piano. Instrumentet klingade jämt och mjukt men lite för mycket i förhållande till sopranen. Genom att vända flygeln med locket åt fel håll så blev det lättare att bemästra styrkeförhållandena.
Lyssna
Duo Gelland
Inspelningen är gjord i Gåsinge kyrka med bra akustik för denna typ av musik. Genom att anpassa avstånden mellan de olika mikrofonparen så kunde akustiken justeras i efterhand till de olika verkens karaktär. Kyrkans brummande och knäppande värmesystem gjorde att egna element fick användas för att fingrar och instrument skulle kunna prestera det omöjliga.
Lyssna
Kinga!
Inspelningen är gjord på lilla ackademin med mycket lokal, fläkt och trafikljud. Det är tur att det finns verktyg för att minimera dessa ovidkommande och vissa fall störande ljud. Kontrollrummet blev denna gång i duschen vilket hör till ovanligheterna.
Lyssna
King·m
Inspelningen är bl.a. gjord i operans repetitionslokal i Gäddviken. En ganska underlig akustisk miljö där rummets egenskaper är mer lämpade att få fram text och tal än att underlätta för musikerna att bli överens med sina instrument. Rummets enorma storlek medförde att vi slapp allt vad ekon och studsar från väggarna trots att slagverket stundtals var mycket kraftigt.
Lyssna
12 Modulationen, Palindrom und Reminiszenzen
Inspelning av piano är nästan det svåraste som finns för alla vet hur ett piano låter eller skall låta. Här var det dessutom meningen att det bara skulle göras om ett stycke från en tidigare inspelning så därför skulle ljudet anpassas till den. Nu blev det inte så då det i praktiken var helt omöjligt. Denna är nu gjord i radiohusets studio 2 som lämpar sig mycket bra för denna typ av musik.
Lyssna
Swedish Wind
Ännu en inspelningen som är gjord i radiohusets studio 2. För denna uppsättning med ett så pass kraftfullt slagverk en något för liten lokal. Utmaning låg här i att få de olika tonsättarna med sina speciella karaktärer och uttryck att bli nöjda med det som hördes i högtalarna. Tack vare möjligheten till eftermixning och justering så blev vi nöjda till slut.
Lyssna
Vandring
Inspelningen är gjord i en helt perfekt akustisk miljö där rummets storlek och efterklang medverkade till att få fram spelglädje och entusiasm hos musikerna. De olika styckena är inspelade vid olika tillfällen under en tidsrymd av flera år men det var ganska lätt att hitta tillbaka till rätt placering och inställning mellan tagningarna.
Lyssna
Farväl Astrid.
Att spela in begravningsmusiken för att återge den mystiska atmosfär och känsla som rådde under själva begravningen kan tyckas som en omöjlig uppgift. Inspelningsmässigt så skulle körens textning gå fram samtidigt som atmosfär och akustik skulle återspegla stämningen. Vi tycker att vi har lyckat återskapa något av spänningen och upplevelsen som fanns vid detta tillfälle.
Lyssna
Olov Franzén, La Terza Via
Denna inspelning har ägt rum i ett vardagsrum efter det att vissa möbler flyttades undan och mattor togs bort. Det gällde att få rummet att svara mot instrumentet som utnyttjades från nästan ohörbart till vad som går att få ur en cello.
Lyssna
Markussion, Markus Leoson, slagverk
Slagverk kan bjuda på mycket överraskningar. Här har vi bidragit med spår 1, 4-7 som omfattar det mesta i instrumenteringen men även lite udda instrument som didgeridoo och bromstrummor. Det mest frapperande är att det är bara en slagverkare och då utan pålägg som trakterar allt samtidigt, imponerande!
Lyssna
Nomminerad till 2003 års GRAMMIS i gruppen klassiska-solo
Saturday Afternoon Concert
Detta är ett exempel på vad man kan göra med en enkel liveinspelning. Det vi hade problem med var bl.a. kyrkans värmesystem som knäppte hela tiden samt att vägen utanför var livligt trafikerad. Beslutet blev att inte använda kyrkans egna akustik utan skapa en motsvarande elektroniskt.
Lyssna
Jag tänker på vad jag har övergivit.
Här har vi varit med och kompletterat en tidigare gjord inspelning. Valet var om man skulle föröka efterlikna det redan gjorda eller om man skulle följa sin egen uppfattning. Vi gjorde ett förslag på vårt sätt och det föll också utövarna i smaken.
Lyssna
Hemifrån!
En trevlig utmaning då folkmusik inte har hört till våra favoriter tidigare. Svårigheten här var att få fram instrumentens olika karaktärer samtidigt som deras musikaliska placering skulle bli rätt. De olika grupperna med sina skiftande instrumenteringar gjorde det extra spännande och utmanande.
Lyssna
Som någon viskar i mitt öra
Här klingar en tight kompgrupp tillsammans med en stor kör ledsagade av en tung barytonsaxofon. Här var svårigheten att separera den delvis elektrifierade kompgruppen från den rena körklangen samtidigt som saxofonen skall ha sin plats utan att kyrkoklangen får ta överhand.
Lyssna
Advent och jul i Högalid
En mycket omväxlande inspelning med varierande grupperingar och innehåll tillsammans med den långa raka efterklangen. Kyrkans atmosfär finns med för att få det så jullikt som möjligt.
Lyssna
Bergslagsbilder
Här representeras vi på spår 9-12 med en konsertinspelning från Västerås där tonsättaren själv reciterar. Exempel på där inspelade delar från genrep tillsammans med kompletterande tagningar efter själva konserten, med publiken kvar, fick rädda CD-spåren.
Lyssna
Fransk Orgel i Botkyrka kyrka
En liten orgel med mycket kraft och härlig klang. Här fick vi börja med att ljudisolera fläkten så att kyrkans efterklang skulle få komma till sin rätt.
Lyssna
Leva i världen, "Kistamässan"
Dokumentationsinspelning av ett uruppförande som blev så bra att den sedermera gavs ut. Trevligt med kör, solister, recitation, piano, orgel, slagverk, stråk- o blåsinstinstrument samt elförstärkt synth.
Lyssna




Nomminerad till 2003 års GRAMMIS i gruppen klassiska-solo.



Besök gärna nosag records och GASONs hemsidor.