ORVOX jobbar även med olika typer av ljudbearbetning.


Redigering av ett inspelat material
Det inspelade materialet måste i regel redigeras antingen enbart av oss eller tillsammans med uppdragsgivaren och överföras till det format som önskas.

Redigeringen är ofta mycket tidskrävande även om allt görs i snabba datorer. Här utgår vi ifrån notmaterialet/partituret med våra eller producentens anteckningar från inspelningstillfället. Att det är tidskrävande kan bero på att ingenting är omöjligt med dagens teknik jämfört med när man satt och klippte i rullband. Vi försöker hålla oss till 2-kanals material för att inte påverka det musikaliska även om vi kan hantera flera parallella kanaler.

Mastring
Detta är det sista ledet innan produktionen går i väg till pressning eller kopiering. Här har man möjlighet att med hjälp av filtrering och olika ljudprocessorer skapa den ljudbild som är lämplig för respektive produktion.

Restaurering av gammalt material
Med dagens datateknik så kan vi med gott resultat restaurera gammalt material från t.ex. rullband, kassetter, LP, stenkakor till och med från vaxrullar och trådspelare om så skulle krävas.
Detta kan bli önskvärt om materialet ska användas och behöver föras över på något digitalt media.

Konvertering och överföring
Det kanske kan vara önskvärt om ett befintligt material skall återanvändas eller ges ut och behöver föras över på något digitalt media. Då ordnar vi med digitalisering, eventuell restaurering och överföring till önskat format.

Kopiering
ORVOX har sedan rullbandens tid och kassettbandens frammarsch hanterat viss kopiering. Nu när CD'n tagit all plats har vi också utvecklats och fått vissa möjligheter att t.o.m. framställa lyssnings- eller medverkandeexemplar även med omslag på både fodral och media i svartvitt eller färg.