Inspelningar:

ORVOX huvudsyssla och intresseområde med den största erfarenheten är olika typer av ljud- och musikinspelningar. Speciellt det som ligger inom den klassiska-, seriösa- och konstmusiken som förmedlas av t.ex: instrumentalister, sångsolister, symfoni- och kammarorkestrar, kyrkomusiker, olika ensembler, körer, stråk- och blåsorkestrar, spelmän m.fl. Vi spelar in även sådant som kyrkliga förrättningar, gudstjänster, konferenser, debatter, paneldiskussioner, talare osv. Det finns också en viss erfarenhet av pop och rock även om det hör till sidospåren.

Den stora utmaningen ligger i att fånga och förmedla stundens inlevelse till eftervärlden på ett så presentabelt och rättvisande sätt som möjligt.

Vi tar oss an de flesta typer av inspelningar i de mest skiftande miljöer och behov.

Våra inspelningar sker i olika miljöer som t.ex. stora och små konsertsalar, kyrkor, kyrk- och församlingssalar, sporthallar, utomhus, hemmiljö etc, även som rena studioinspelningar.

Vi arbetar lugnt och metodiskt men ändå snabbt och effektivt. Vi har en mycket driftsäker utrustning som vi känner väl till vilket medför att risken för tidsödande felsökningar och utprovningar minskar avsevärt.

Vi har en proper och städad framtoning och smälter väl in i olika miljöer - allt från kyrkor och konsertsalar till sporthallar och utomhus.

Läs mer under den rubrik som stämmer in på era behov eller önskemål.


Vår specialitet

ORVOX's specialitet är sådana live- och konsertinspelningar som inte får störa konserttillfället och där framförandet skall fungera för medverkande och publik och samtidigt ge ett fullt acceptabelt inspelningsresultat. Detta ställer höga krav på att man känner till musiken och vet vad man gör, samt att man har tillgång till rätt utrustning.