Skivinspelningar:

Här menas specifika framföranden avsedda för inpelning där syftet är att materialet skall ges ut på t.ex. CD.

Skivinspelningar omfattar normalt allt från två till fyra inspelningstillfällen. Ibland räcker det med ett beroende på omfattningen, arbetsmiljön och hur välrepeterat det är innan. En avgörande faktor är givetvis var ribban skall ligga dvs nivån för resultatet som är acceptabelt.

Inpelningsplatsen dvs lokalen är förmodligen den viktigaste delen vid inspelningar. Kort sagt så skall den passa för ändamålet. Atmosfären skall hjälpa både musiken och musikerna/utövarna att åstadkomma önskat musikaliskt resultat samt också kunna ge ett bra inspelat resultat. Givetvis vill vi gärna vara med vid val av inspelningslokal.

För att nå önskat resultat så måste inspelningsteamet och de medverkande samarbeta och samverka. Det får inte vara så att "om ni gör ert så gör vi vårt". Här kommer våra erfarenheter både som "utövare" och "tekniker" väl till pass.

Inspelningsteamet skapar tillsammans med alla inblandade en ljudbild som är den man vill förmedla via t.ex. CD mediet.

Val av inspelningsmetod och teknik sker utifrån gällande möjligheter och förutsättningar för att på bästa sätt kunna ge önskat resultat.

Under åren har det blivit åtskilliga produktioner som väl motsvarat högt ställda krav och förväntningar.

För att lyssna på smakprov från någon av de skivinspelningar vi gjort klicka på Ljudprov.