Övriga inspelningar:

Med övriga inspelningar avses tillfällen som inte behöver vara direkta musikframföranden.
Det kan vara föreläsningar, konferenser, tal, bröllop, dop, födelsedagar, fester, begravningar, gudstjänster, andakter, avslutningar, naturljud, ljudillustrationer till teaterföreställningar, kompmusik till singback etc.

Kort och gott kan sägas att det mesta går att spela in med bra resultat om bara behovet finns.

Vår långa och gedigna erfarenhet bäddar för en lyckad inspelning oavsett innehåll och ändamål.

Då vi tillhör släktet mångsysslarna är egentligen inget omöjligt för oss.