Konsert- alt liveinspelningar:

Att arrangera inspelningstillfällen för att göra en CD-produktion i dagens ofta ekonomiskt ansträngda situation samt svårigheten att samla medverkande är många gånger inte ens tänkbart.

Då kan lösningen vara att spela in en konsert eller flera med det tilltänkta musikinnehållet. Finansieringen kan då komma från flera håll och på så sätt möjliggöra även en CD-produktion.

Detta förfarande har blivit mer och mer vanligt och samtidigt också mer accepterat. Allt kan ju inte bli helt perfekt vid dessa tillfällen men man får oftast ett bättre musikaliskt resultat då kommunikation med och respons från publiken uppstår. Har man möjlighet att spela in flera konserter så ökar möjligheten att få ett mycket bra resultat. Vi har då en producent som håller reda på vad som inte har varit bra eller där störande ljud förekommit så att t.ex. svåra ställen kan tas en gång extra.

Inspelningsaktiviteterna får inte störa konserttillfället där framförandet skall fungera både för medverkande och publik samtidigt som inpelningskvaliteten skall vara fullt acceptabel. Detta ställer höga krav på att inspelningsteamet är flexibelt och kan kompromissa samt känner till musiken, -- att man har tillgång till rätt utrustning men framförallt kan hantera den.

Ofta används vid dessa tillfällen flerkanalsinspelning som ger större möjligheter till efterbearbetning.