Dokumentationsinspelningar:

Med dokumentationsinpelning avses i första hand när ett framförande av vilket slag det än månde vara skall förevigas för eftervärlden.

Syftet med en sådan inspelning kan vara allt från själva dokumentationen till att det skall användas som studie- eller presentationsmaterial. Dessa inspelningar är normalt inte avsedda för återutgivning i någon form.

Inspelningsaktiviteterna får inte störa framförandet som i första hand skall fungera både för medverkanden och publik samtidigt som inspelningskvaliten skall vara acceptabel för ändamålet. Här bör inspelningsteamet känna till musiken och att man har tillgång till och kan använda utrustningen.

Normalt används två alt. fler mikrofoner direkt nermixat till t.ex. DAT utan speciell efterbearbetning.