Ekonomi:

Pengar är ju oftast det stora problemet i dessa sammanhang. Under många år har vi upplevt att anslagen för den musikaliska och kulturella verksamheten skärs ner och begränsas. Det förefaller många gånger som att det inte är rumsrent eller nödvändigt att hålla på med musik och kultur.

Tack vare alla eldsjälar som fortfarande finns så kan verksamheter på olika nivåer och inom olika områden fortfarande bedrivas. Det är tur att även vi är av naturen eldsjälar även om vi inte kan arbeta helt ideellt.

Det finns flera olika sätt att finansiera ett inspelningsprojekt på och vilket som är det bästa får diskuteras utifrån respektive uppdragsbehov och syfte.

Sponsring från det lokala näringslivet är ofta en bra väg att försöka och det brukar vara fint och betydelsefullt för företagen att förknippas med det lokala musik- och kulturlivet.

Även kommunala enheter och inrättningar har ibland intresse och möjligheter att vara med och ge uppmuntran i form av bidrag eller annan hjälp.

Vi lämnar alltid offert på ett tilltänkt uppdrag efter det att vi har varit med i förstudien och planeringen.

Då denna verksamhet fortfarande är inspirerande och utmanande kan vi ha en mycket moderat prisstrategi, vilket kommer våra uppdragsgivare tillgodo.

Tveka inte, tag kontakt med ORVOX så diskuterer vi era idéer och inspelningsbehov.